Nyheter

Farer ved vannplaning

aquaplaningLeiebil Oslo advarer om farene ved vannplaning, et fenomen som plutselig oppstår under våte forhold, og som alt for ofte fører til ulykker. Selv om du reiser med bil fra Leiebil Oslo, kan vannplaning finne sted. Dette kommer ofte overraskende på sjåføren, så det gjelder å være forberedt for å unngå en ulykke.
Her er en liste over enkle tiltak for å unngå vannplaning:

  1. Hva er vannplaning og hvordan er det?

Vannplaning er et engelsk begrep, som bokstavelig talt betyr nettopp «Vannplaning» Dette innebærer tap av trekkraft av kjøretøyet på en våt vei på grunn av dannelsen av en vannfilm mellom dekket og veien. Deretter flyter dekket på den våte overflaten, og føreren mister øyeblikkelig kontroll over kjøretøyet.
Vannplaning er også, i tillegg til vannmengde, et resultat av for høy hastighet og dekkets mønster.

  1. Tegn på at det kan oppstå vannplaning.

Mengden av vann på veiene vil være det første tegnet på at det kan være fare for vannplaning. Kraftig regn, men også opphoping av vann på grunn av andre faktorer kan skape overflødig vannmengde i kjørefeltet.

Andre tegn på vannplaning er:
– Plutselig økning i turtall eller roterende motor.
– Tap av kontroll over bilen.
– Hurtighet på vindusviskerne.

  1. Hvilken tid på året oppstår vannplaning oftest?

Generelt sett er våren høytid for vannplaning, men det kan også skje både på høster og i begynnelsen av vintersesongen. De tørreste månedene på sommeren er naturligvis den tiden hvor det oppstår minst tilfeller av vannplaning.

  1. Hvilke faktorer kan føre til vannplaning?

Værforholdene har stor innvirkning på dette fenomenet. Under kraftig regn, vil vannplaning kunne skje når som helst. Det kan ofte oppstå når det samler seg en «vannkile» som trenger inn i hjulene på bilen, som deretter fører til at bilen hverken reagerer på styring eller bremsing siden den mer eller mindre flyter på en ansamling av vann.

Andre faktorer kan være:

– Mengden av nedbør som har samlet seg på bakken,
– Bilens hastighet
– Dekkmønsterdybde
– Effektiviteten av støtdempere.

  1. Viktige kjøreregler for å holde risikoen for vannplaning lav

For å minimere sannsynligheten for en slik hendelse- Hold fartsgrensen, ikke brems for brått, og hold hendene på rattet uten å svinge for mye til høyre eller venstre. Kjør gjerne i samme retning så langt det er mulig, og hold deg rolig og fokusert når du kjører i forhold med mye vann.

 I tillegg anbefales følgende tiltak:

– Følg trafikkskilt og se på trafikken.
– Unngå å kjøre i dype hjulspor.
– Juster kjørestilen til været den dagen.
– Reduser kjørehastigheten